Free ticket reservations

Rezerwacja darmowych wejściówek na sesję popularnonaukową

“Oceans, Corals, and Reefs: Past, Present and Future?”

[sesja w języku angielskim]

Termin: Sobota, 16. września 2023 r., godz. 11:00
Miejsce: Kraków, ul. Krupnicza 33A, Aula A centrum dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji UJ
(obok Auditorium Maximum)

———————

Free ticket to the popular science session

“Oceans, Corals, and Reefs: Past, Present and Future?”

[session in English]

Deadline: Saturday, September 16, 2023, at 11:00
Place: Kraków, ul. Krupnicza 33A, Aula A Didactic centre of the Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University (next to the Auditorium Maximum)

Showing the single result